Fotografie z roku 1906-1924

Ostatní roky


Reálka, dnes gymnázium

Ostatni roky