Fotografie z roku 1908-1912

Ostatní roky


Ladislav nebo František Vojta u biřmování

Ostatni roky