Fotografie z roku 1922-2004

Ostatni roky


Profesor Dvořák

Ostatni roky