Fotografie z roku 1923-1925

Ostatní roky


Profesor reálky Bitner


Profesor reálky Dr. Hájková

Ostatni roky