Fotografie z roku 1936-1942

Ostatní roky


Vandrovec Karel a Jaroslava a děti


Zeleň v parku před zemědělskou školou


ulice 9. května

Ostatni roky