Fotografie z roku 1938-2004

Ostatni roky


kostel čsl - oltář s dětmi

Ostatni roky