Fotografie z roku 1939-1940

Ostatní roky


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


kopie autorchromů Marcela Meyse


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Švehla


Voseček a Josef Šechtl


Tábor, Nový židovský hřbitov, Pavla Hermannová 1850-1926


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová, Pavla Herrmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann, Sali Gutmannová, Anna Katzová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna katzová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Katzová Mandlerová 1864-1925


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz 1853-1921 starosta Mezimostí,manželé Goldsteinovi, Rudolf Weiner


svatba Votýpková


svatba Votýpková


Tábor, Nový židovský hřbitov, Mendl, Guttmann, Guttmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov, Olga Synková roz, Lustigová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Ludvík Lustig 1861-1930


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


svatba Votýpková


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz starosta Mezimostí


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová


zemřela 25.12.1925 v Mezimostí


Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Emma Mendlovi


Tábor, Nový židovský hřbitov Hugo Emma Mendlovi


Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Ema Mendlovi


Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann Sali Guttmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov Bernard Guttmann, Sali Guttmannová


Tábor, Nový židovský hřbitov, manželé Goldsteinovi Bohumil Emílie


Tábor, Nový židovský hřbitov MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské


Tábor, Nový židovský hřbitov,MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské


Tábor, Nový židovský hřbitov, Josef Moravec Antonie Moravcová


Nový židovský hřbitov, hrob Josef Moravec Antonie Moravcová


Tábor, Nový židovský hřbitov, Jiří Guttmann 1869-1929


nový židovský hřbitov Eliška Penížková Mořic Penížek


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Ludvík Lustig 19.10.1861-5.3.1930


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Olga Synková rozená Lustigová


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel


Tábor, Nový židovský hřbitov,hroby

Ostatni roky