Fotografie z roku 1960-1964

Ostatní roky


mládež


Maruška a Eva


maličká


Maruška a Eva


Eva a Maruška


žně


u stolu


u stolu


u stolu


klavír


porod


porod


porod


klavír


klavír


mládež


mládež


mládež


mládež


Mládež


porod


Jan Noha


Jan Noha


mládež


Jan Noha


Jan Noha


ve Vysokých Tatrách


velikonoce


mráz


Eva Dobešová


u vody


Maruška a Eva


dítě


Eva


Maruška a Eva


Bezručova ulice


Maruška s Evou


ohrada


Maruška


Sněhuláci


čtenářka


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Svět očima vrabce


Všechny oči, Maruška a Eva Dobešová


Všechny oči


Všechny oči, Bezouškovi


Všechny oči


Všechny oči


Všechny oči


Všechny oči, Maruška


Všechny oči


Všechny oči, Boženka Šechtlová a Maruška

Ostatni roky