PrevPhotoPhotoPhotoPhotoPrev Prev

1939–45: Cvičení Kuratoria v Táboře


Kodak Nitrate 30 políček

Kuratorium byla politická organizace založená za protektorátu českými nacisty.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Jan-2013