PrevPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPrev Prev

1947: Siročinec v Kyselce


Agfa Isopran 25 políček

Roku 1902 vdova po architektovi Antonínu Mickovi, jenž byl spolupracovníkem J. Mattoniho, darovala svou vilu č.p. 75 (současná Základní škola v Kyselce) se zahradou konkregaci Sester sv. Kříže s podmínkou, že zde založí siročinec. Poněvadž vila nepostačovala, byl v letech 1903–1904 postaven klášter se siročincem. V roce 1928 byl přičleněn útulek kojenců. Po odchodu řádových sester v roce 1952 byla zde zřízena základní škola.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Jan-2013