PrevPhotoPrev Prev

1948: Sjezd vězňů


Agfa Isopran 29 políček

Fotografie, která vznikla spojením 3 kinofilmových políček do panoramatického formátu, pochází podle prvního transparentu nejspíše z roku 1948, kdy Sokol pohltila jednotná tělovýchova.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 22-Jan-2013