Photographs from location '414'

Other location


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého vojáka


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého chlapce


keywords: figure
Czech name: Kominík


keywords: figure
Czech name: Kominík


keywords: portrait
Czech name: Sladká


keywords: portrait
Czech name: Heyduk


keywords: portrait
Czech name: Porlt (přehlasované o)


keywords: portrait
Czech name: Pusok, cestmi?


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámé ženy


keywords: portrait, Fořt
Czech name: uč. Fořt


keywords: portrait, soldier, uniform
Czech name: Vaněk, Vřence


keywords: portrait, uniform
Czech name: Vaněk, Vřenc


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého chlapce


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého chlapce


keywords: portrait
Czech name: Pošvův?


keywords: portrait
Czech name: Heyduk


keywords: portrait
Czech name: Robert Bal...?


keywords: portrait
Czech name: Mušková


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámé ženy


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého dítěte


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého chlapce


keywords: portrait
Czech name: Musková


keywords: portrait
Czech name: neznámé ženy


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámé ženy


keywords: portrait
Czech name: Tustošová


keywords: portrait
Czech name: Svobodová


keywords: portrait
Czech name: Cholovný touňová


keywords: portrait
Czech name: Slečna Nožů?


keywords: portrait
Czech name: portrét neznámého dítěte


keywords: portrait
Czech name: Swenciski

Other locations