Photographs from location '417'

Other location


keywords: reproduction, Pelhřimov, hasič
Czech name: Pelhřimov, cvičení hasičů na pelhřimovském náměstí


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, nahoře - měšťanské domy na severní straně náměstí, dole - pohled z věže kostela na Svatovítské náměstí


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: plány


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, vlevo - zbytek hradeb s cimbuřím u Solní brány, vpravo - zbytek barokního předbraní u Rynárecké brány


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov


keywords: reproduction, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov


keywords: plán, reproduction
Czech name: Plány


keywords: whole, exposition, Tábor, Jordán
Czech name: Pohled na Tábor s výstavištěm


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na Tábor s výstavištěm


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na Tábor s výstavištěm


keywords: horse, jezdec, Tábor
Czech name: Rozmazaný jezdec na rozmazaném koni s ostrým lupením před hospodářskou školou


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Výstaviště přes jordán


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Výstaviště 26.V.


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na výstaviště přes Jordán


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na výstaviště 26.V.


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: Výstaviště přes jordán 26.V.


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Výstaviště z věže


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na výstaviště z věže


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: Tábor s výstavištěm


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na výstaviště z věže


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: Pohled na výstaviště z věže


keywords: portrait, man, horse
Czech name: Jezdec, možná na výstavě 1929


keywords: whole, exposition, Tábor
Czech name: pohled na výstaviště z Táborské věže


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: Krojované děvečky vítají svého prezidenta


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: T. G. Masaryk na náměstí


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: na výstavě


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: Holčičky a rytíř Roland vítají svého presidenta


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: Sociálně demokratické dělnictvo vítá svého presidenta


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: krojované děvečky vítají svého presidenta!


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: Holčičky a rytíř Roland vítají presidenta


keywords: Masaryk, exposition, Tábor
Czech name: TGM se podepisuje

Other locations