Photographs from location '573'

Other location


keywords: tablo
Czech name: VII Reálka v Táboře, 1914, 11 prof. 27 studentů, 2 ženy, průčelí budovy ulomen růžek


keywords: tablo
Czech name: Tablo se jmenovkami (12 poprsí) - Guttmann, Rudolf, Ctibor, Cikhart, Setunský, Kotrbelec, Krch, Tvrzník, Zeiss, Guttmann, Zeman, Marek


keywords: tablo
Czech name: Ženská škola průmyslová v Táboře, 1910-1911, 28 poprsí (logo)


keywords: tablo
Czech name: Tablo - Posadovský, Glanz, Kučera, Kos, Koloc,Wurm


keywords: tablo
Czech name: A.G.P. - 15 poprsí, 1913, (logo)


keywords: tablo
Czech name: Tablo - VII. Reálka Tábor, 1913, čelní foto budovy, 9 starších mužů, 4 dívky, 26 chlapců (rámeček)


keywords: tablo
Czech name: Tablo - výzdoba růž, J. A. Komenský na podstavci, 1901, (loga: K. Košta, Kolář, Soběslav)


keywords: tablo
Czech name: Tablo - abiturienti c.k. vyš. gymnasium Pelhřimov, 1911, 11 prof. 11 stud


keywords: tablo
Czech name: První absolventky kursu pro vychovatelky v Táboře 1909-1910, prasklé sklo


keywords: tablo
Czech name: Abiturienti c.k. vyš. reálky v Táboře 1910-1911, 42 poprsí (logo)

Other locations