Photographs from location 'Dagmar Šípová'

Other location


keywords: Bolech, group
Czech name: skupina s F. Bolechem


keywords: Bolech, carriage, koně
Czech name: kočár s Františkem Bolechem


keywords: Bolech
Czech name: skupina s Bolechem


keywords: group
Czech name: skupina dam


keywords: bolech
Czech name: pohřeb možná Bolech


keywords: Bolech, square
Czech name: pohřeb, možná Bolech


keywords: meliorace
Czech name: meliorace


keywords: meliorace
Czech name: meliorace


keywords: meliorace
Czech name: meliorace


keywords: meliorace
Czech name: meliorace


keywords: meliorace, familly
Czech name: meliorace


keywords: Bolech
Czech name: díky za projev soustrasti k úmrtí Bolecha


keywords: Bolech
Czech name: České trio v upomínku na koncert v Táboře prof. F. Bolechovi, Štěpán Suchý, Bedřich Vaška, Karel Hoffmeister


keywords: Bolech
Czech name: V upomínku prof. Bolechovi B. Hornová, Kopřivová, J Vaníček, K. Korecký, Reud. Kreibich


keywords: Marie Šechtlová, Josef Šechtl
Czech name: Marie a Josef Šechtlovi

Other locations