Photographs from location 'film 133'

Other location


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Mendl, Guttmann, Guttmannová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Emil Fischel


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Olga Synková roz, Lustigová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Ludvík Lustig 1861-1930


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková, square, car
Czech name: svatba Votýpková


keywords: svatba Votýpková, square, car
Czech name: svatba Votýpková


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Karel Katz starosta Mezimostí


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Anna Kátzová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: zemřela 25.12.1925 v Mezimostí


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Emma Mendlovi


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov, Mendl
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov Hugo Emma Mendlovi


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov, Mendl
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Hugo Ema Mendlovi


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Bernard Guttmann Sali Guttmannová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov Bernard Guttmann, Sali Guttmannová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov, Goldstein
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, manželé Goldsteinovi Bohumil Emílie


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov,MUDr. Viktor Guttmann profesor lékařské fakulty pražské


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Josef Moravec Antonie Moravcová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Nový židovský hřbitov, hrob Josef Moravec Antonie Moravcová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, Jiří Guttmann 1869-1929


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: nový židovský hřbitov Eliška Penížková Mořic Penížek


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Ludvík Lustig 19.10.1861-5.3.1930


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Olga Synková rozená Lustigová


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov, Emil Fischel
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov, hrob Emil Fischel


keywords: Tábor, hroby, židovský hřbitov
Czech name: Tábor, Nový židovský hřbitov,hroby

Other locations