Photographs from location 'film 80'

Other location


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí, první zprava PhDr. Jan Kolář profesor reálky


keywords: Lída Šechtlová, Karlovský, Eva, rodinné
Czech name: Lída Karlovská, Šechtlová s Evou a rodinou


keywords: rodinné, Lída Šechtlová, Karlovský, Eva
Czech name: Lída Šechtlová, Karlovská s Evou a rodinou


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí,ministr národní obrany Vyškovský příjímá hlášení


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí,druh zleva PhDr. Fr. Kroupa, ředitel městského muzea, armádní generál Jan Syrový,PhDr. Jan Kolář, ministr národní obrany Vyškovský, náměstek starosty František Fridrich,


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí


keywords: square, festival
Czech name: vlevo PhDr. Jan Kolář, uprostřed František Fridrich a podplukovník Fukatka


keywords: square, festival
Czech name: Vojáci na náměstí

Other locations