Photographs from location 'p. Mlčoch, také doma'

Other location


keywords: group
Czech name: Skupina dívek v Šechtlově prozatímním atelieru, signováno Schachtl, Seik

Other locations