Photographs from location 'v zemědělské škole'

Other location


keywords: hospodářská škola, František Bubák
Czech name: Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


keywords: hospodářská škola, František Bubák
Czech name: Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


keywords: hospodářská škola, František Bubák
Czech name: Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


keywords: hospodářská škola, František Bubák
Czech name: Všeobecná botanika Prof.Dr. Fr. Bubáka


keywords: ulice 9. května, hospodářská škola
Czech name: botanické sbírky, prof. Sitenský


keywords: hospodářská škola, interiér
Czech name: Zemská vyšší škola hospodářská v Táboře, sbírky fytopatologické


keywords: ulice 9. května, hospodářská škola
Czech name: školní statek v Táboře


keywords: ulice 9. května, hospodářská škola
Czech name: školní statek v Táboře


keywords: ulice 9. května, hospodářská škola
Czech name: školní statek v Táboře, sloup Meteor

Other locations