Fotografie z roku -1892

Other years


keywords: garb, group
Czech name: čtyři dívky před domem v krojích, dalmátský kroj?

Other years