Fotografie z roku -1912

Other years


keywords: Němec
Czech name: Karel Němec vnuk Boženy Němcové


keywords: figure, Šechtl, Stocká
Czech name: Portrét babičky Stocké


keywords: figure, Márinka Šechtlová
Czech name: Asi slečna Márinka


keywords: figure
Czech name: Márinka Šechtlová


keywords: figure, Karel Němec, Božena Němcová
Czech name: Karel Němec, vnuk Boženy Němcové


keywords: figure, Tóny
Czech name: Tóny


keywords: figure, Šechtl, Kateřina
Czech name: Kateřina Šechtlová


keywords: figure, Šechtl
Czech name: Asi Márinka?


keywords: figure, Šechtl, Márinka
Czech name: Asi Márinka

Other years