Fotografie z roku -1928

Other years


keywords: Tábor, whole
Czech name: Celkový pohled na Tábor – staré město od Horek (od jihu)


keywords: synagogue, Parkány, whole, Tábor
Czech name: Pohled na Parkány z poč. 20. stol., v popředí synagoga


keywords: Tábor, architecture, school Maredův vrch
Czech name: Rozestavěné školy na Maredově vrchu


keywords: architecture, Tábor, school, Mareda's hill
Czech name: Rozestavěná škola na Maredově vrchu

Other years