Fotografie z roku 1850-1913

Other years


keywords: Häckel
Czech name: Julie Häcklová


keywords: Häckel
Czech name: Julie Häcklová

Other years