Fotografie z roku 1851-1919

Other years


keywords: figure, Záložna, Štégr

Other years