Fotografie z roku 1876-1877

Other years


keywords: Tábor, Myslbek
Czech name: Žižkův pomník, model


keywords: četník, uniform
Czech name: Antonín Kroupa v četnické uniformě


keywords: figure, lady
Czech name: Žena

Other years