Fotografie z roku 1900-1954

Other years


keywords: Lužnice
Czech name: Benešův mlýn


keywords: Jordán
Czech name: Jordán v zimě


keywords: elektrické osvětlení
Czech name: Klášterní náměstí


keywords: Kozí Hrádek
Czech name: Kozí Hrádek, Bromolej


keywords: letecký snímek
Czech name: Neurčená skupina s Josefem Jindřichem Šechtlem, Janem Vosečkem švýcarskou vlajkou

Other years