Fotografie z roku 1902-

Other years


keywords: Tábor
Czech name: 139. - pohled na Tábor od severu


keywords: Stárková, portrait
Czech name: Božena Slabá provdaná Stárková, sestra Anny Slabé


keywords: Tábor, whole, Lužnice, river, villa quater
Czech name: Tábor celkový pohled před stavbou mostu


keywords: Tábor, whole, Lužnice, river, Kotnov
Czech name: Tábor celkový pohled


keywords: villa, Tábor, architecture
Czech name: Vilová čtvrť


keywords: villa, , architecture, Tábor
Czech name: Vilová čtvrť v Táboře


keywords: Tábor, villa quater, Rudolf, architecture
Czech name: Vilová čtvrť, vila architekta a stavitele Rudolfa z Tábora, Podhradí, Zbyňkova ulice 943


keywords: Tábor, whole, baths
Czech name: Pohled na Tábor od Čelkovic


keywords: Tábor, whole, villa quater
Czech name: Pohled na Tábor s vilovou čtvrtí

Other years