Fotografie z roku 1908-1912

Other years


keywords: figure, child
Czech name: Ladislav nebo František Vojta u biřmování

Other years