Fotografie z roku 1912-1913

Other years


keywords: familly, group
Czech name: Sterů


keywords: uniform, portrait
Czech name: důstojník


keywords: Princ Rohan, Choustník, šlechta, princ, antlers
Czech name: Princ Rohan, Choustník


keywords: učitel, portrait, gymnasium, Tábor
Czech name: profesor reálky

Other years