Fotografie z roku 1914-1918

Other years


keywords: lazaret
Czech name: lazarety, Střelnice


keywords: Jordán, waterfall
Czech name: Tábor


keywords: lazaret
Czech name: lazarety


keywords: train station
Czech name: nádraží


keywords: soldier, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov zajatci před budovou zámku


keywords: school, lazaret
Czech name: Lazaret ve škole


keywords: Tábor, legie, hospital, Veselí
Czech name: Červený kříž na nádraží

Other years