Fotografie z roku 1915

Other years


keywords: square
Czech name: pohled z věže


keywords: Náměstí
Czech name: Náměstí


keywords: Náměstí
Czech name: Náměstí


keywords: kominík
Czech name: kominíci


keywords: group
Czech name: Čeleď Stupčického dvora


keywords: group, soldier
Czech name: Vojáci v Lazaretu v Pelhřimově


keywords: Tábor, Budějovická street
Czech name: Dláždění v Budějovické ulici mezi domy čp. 754 a 805


keywords: tablo
Czech name: Abiturienti C.K. reálky - 1915 - 11 učitelů + 27 studentů, rámeček


keywords: tablo
Czech name: Tablo - "A.R.T" 1914-1915, pohled na město, pohled na průčelí Reálky Tábor - 12 učitelů, 22 studentů, papírový rámeček


keywords: group
Czech name: skupina, snad Zemani z Klokot


keywords: Pelhřimov
Czech name: skupina svatební Němeček


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: Skupina vzdravotníkůPelhřimov


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: Skupina zdravotníků Pelhřimov


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: lazaret Pelhřimov 4.10.1915


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: Skupina zdravotníků Pelhřimov


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: Skupina zdravotníků Pelhřimov


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: Skupina řádových sester, kuchyně Pelhřimov


keywords: soldier, Pelhřimov, lazaret
Czech name: kuchyň, řádové sestry, Pelhřimov


keywords: group, soldier, lazaret.Pelhřimov
Czech name: Drojenští ošetřovanci Pelhřimovcké nemocnice 1914-1915


keywords: group, soldier, lazaret.Pelhřimov
Czech name: skupina vojáků v Pelhřimově


keywords: group, soldier
Czech name: Vojáci v Lazaretu v Pelhřimově


keywords: professor, gymnasium, school, portrait
Czech name: Profesor reálky Vecovský


keywords: group
Czech name: skupina


keywords: group
Czech name: skupina


keywords: portrait
Czech name: Javůrkovi


keywords: portrait
Czech name: Javůrková


keywords: portrait
Czech name: Javůrková


keywords: Rodinné, Lída Šechtlová
Czech name: Rodinné, Liduška


keywords: rodinné, portrét.Soukup
Czech name: Rodinné Jan a Marie Soukupů z Brna


keywords: Stocký, rodinné, portrait
Czech name: Karel Stocký s rodinou


keywords: Stocký, rodinné, portrait
Czech name: Karel Stocký s rodinou


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: Anna Soukupová


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: Marie Soukupová


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: Soukupové


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: Soukupové


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: Soukupová


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: Soukupová


keywords: Ferda Stocký, rodinné, Lída
Czech name: Ferda Stocký s Lídou


keywords: Soukup
Czech name: Ema a Áda Soukupů s Marií a Annou


keywords: Soukup, portrait
Czech name: Áda Soukup


keywords: Soukup, portrait
Czech name: Ada Soukup


keywords: Soukup, group
Czech name: Ema a Áda Soukupů s rodinou


keywords: Mařka Čížková
Czech name: Mařka Čížková


keywords: Šechtlovi, Knoteček
Czech name: Knoteček


keywords: portrét Kateřina Šechtlová, Liduška
Czech name: Portrét Kateřiny Šechtlové s Liduškou


keywords: Kateřina Šechtlová, Lída
Czech name: Kateřina Šechtlová s Liduškou


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Křižík's square
Czech name: Dláždění Křižíkova náměstí


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Křižík's square
Czech name: Dláždění Křižíkova náměstí


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Křižík's square
Czech name: Dláždění Křižíkova náměstí


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Křižík's square
Czech name: Dláždění Křižíkova náměstí


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Budějovické ulice
Czech name: Dláždění Budějovické ulice


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Budějovická street
Czech name: Dláždění Budějovické ulice


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Budějovická street
Czech name: Dláždění Budějovické ulice


keywords: silnice, dlažba, Tábor
Czech name: Dláždění Křižíkova náměstí


keywords: silnice, dlažba, Tábor, Budějovická street
Czech name: Dláždění Budějovické ulice


keywords: silnice, dlažba, Tábor
Czech name: Dláždění Křižíkova náměstí


keywords: group, boys, school
Czech name: Školní skupina 1915


keywords: Planá nad Lužnicí, art, bromoil print
Czech name: Pláná nad Lužnicí

Other years