Fotografie z roku 1917-1925

Other years


keywords: Šechtlovi
Czech name: Liduška Šechtlová


keywords: Tábor, Šechtl, ateliér
Czech name: Ateliér s Liduškou


keywords: Tábor, Šechtl, ateliér
Czech name: Ateliér Šechtl Voseček s Liduškou


keywords: Tábor, Šechtl, ateliér, Anna, Josef Šechtl, Liduška babička a dědeček Stocký, Kateřina, Márinka, Voseček
Czech name: Před ateliérem

Other years