Fotografie z roku 1918

Other years


Tomáš Garrigue Masaryk, first president of Czechoslovakia, 1918


keywords: figure
Czech name: Masaryk


keywords: legionáři
Czech name: legionáři


keywords: Šechtlovi
Czech name: Anna Šechtlová, Pepíček a Dušek, dopis Duškovi


keywords: Tábor


keywords: Tábor
Czech name: 1. máj 1918


keywords: Náměstí, town hall
Czech name: Náměstí


keywords: Tábor
Czech name: Tábor


keywords: portrait, Pěnka
Czech name: Pěnková Zdeňka


keywords: garb, Shooting range, group
Czech name: 7.4.1918 krojovaná skupina na Střelnici


keywords: group, garb, Shooting range
Czech name: krojovaná skupina, Střelnice


keywords: Křižík's square
Czech name: Křižíkovo náměstí 1. máj


keywords: portrait
Czech name: děkan Fridrich


keywords: portrait
Czech name: Šmejkalovi


keywords: portrait, Jirák
Czech name: Jan Jirák s manželkou


keywords: soldier, group
Czech name: Skupina vojáků


keywords: Masaryk
Czech name: Masaryk, vykrytý portrét


keywords: tablo
Czech name: "A.G.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo


keywords: tablo
Czech name: Tablo "A.U.Ú.S 1918" - abiturienti - 30 poprsí, logo


keywords: Žirovnice, portrait, Žemlička
Czech name: Žirovnice,portrét,Žemličkovi


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét, Pick


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét,Fišer


keywords: Žirovnice, group
Czech name: Žirovnice,Dr. Bezecný s rodinou


keywords: Žirovnice, portrait, Sánek
Czech name: Žirovnice,portrét, Sánkovi


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét, Brdlík


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét, Petrů


keywords: Žirovnice, Kesler, group
Czech name: Žirovnice,Keslerovi


keywords: Žirovnice, portrait, Spurná
Czech name: Žirovnice,portrét, Spurné


keywords: Žirovnice, portrait, Žemlička
Czech name: Žirovnice,portrét, Žemličkovi


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét, Fišerová


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét, Mullerová


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,portrét, Marková


keywords: group, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, skupina


keywords: group, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, skupina


keywords: group, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, skupina


keywords: group, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, skupina


keywords: Žirovnice, figure
Czech name: Žirovnice,Laibl


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,Marek


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,Havel


keywords: Žirovnice, figure
Czech name: Žirovnice,postava, Moravová


keywords: Žirovnice, figure
Czech name: Žirovnice,Vébrová


keywords: Žirovnice, figure, dog
Czech name: Žirovnice,Rataj


keywords: Žirovnice, Jelínek, group
Czech name: Žirovnice,Jelínkovi


keywords: Žirovnice, Laibl, group
Czech name: Žirovnice,Laiblové


keywords: Žirovnice, Tomáš, group
Czech name: Žirovnice,Tomášovi


keywords: Žirovnice, portrait
Czech name: Žirovnice,Bůček


keywords: Žirovnice, portrait, Bůček
Czech name: Žirovnice,Bůčková


keywords: Žirovnice, figure, Picka
Czech name: Žirovnice,Picková


keywords: Žirovnice, figure
Czech name: Žirovnice,Laiblová


keywords: Žirovnice, figure
Czech name: Žirovnice,Jelínek


keywords: Žirovnice, figure, Jelínek
Czech name: Žirovnice,Jelínkovi


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Kašpar


keywords: portrait, Bezecný
Czech name: portrét,Dr. Bezecný


keywords: portrait, Žirovnice, Kessler
Czech name: portrét, Žirovnice, Kesslerovi


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Kalinová


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Pokorný


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Malínek


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Marková


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Marková


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Rafllová


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Cimlerová


keywords: portrait, Žirovnice
Czech name: portrét, Žirovnice, Pertů


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Pick


keywords: rodinné, Soukup
Czech name: Rodinné,Emil Soukup a dcera Lída


keywords: rodinné, Soukup
Czech name: Rodinné Soukupů, Karel


keywords: rodinné, Soukup
Czech name: Rodinné Soukupů


keywords: rodinné, portrét.Soukup
Czech name: Rodinné Soukupů


keywords: rodinné, portrét.Soukup
Czech name: Rodinné Emil a Luška Soukupů


keywords: rodinné, portrait, Soukup
Czech name: Rodinné Luška Soukupová


keywords: rodinné, portrét.Soukup
Czech name: Rodinné Emil Soukupů


keywords: rodinné, portrét.Soukup
Czech name: Rodinné Anna Soukupů , Hamplová


keywords: rodinné, portrét.Soukup
Czech name: Rodinné Anna Soukupů


keywords: obrazárna
Czech name: obrazárna


keywords: rodinné, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová s příbuznou


keywords: T.G.Masaryk, Tábor
Czech name: T.G.Masaryk


keywords: T.G.Masaryk, Tábor
Czech name: T.G.Masaryk


keywords: T.G.Masaryk, Tábor
Czech name: T.G.Masaryk


keywords: group, portrait, Šechtl, group, familly, Soukup
Czech name: Soukupovi z Písku


keywords: T.G.Masaryk, Tábor
Czech name: T.G.Masaryk


keywords: T.G.Masaryk, Tábor
Czech name: T.G.Masaryk


keywords: Soukup
Czech name: František a Božena Soukupovi z Písku


keywords: Soukupová
Czech name: Božena Soukupová z Písku


keywords: Soukupová
Czech name: Božena Soukupová z Písku


keywords: Soukupová
Czech name: Božena Soukupová z Písku


keywords: Soukup
Czech name: František Soukup z Písku


keywords: Soukup
Czech name: František Soukup z Písku


keywords: Soukup
Czech name: František a Božena Soukupovi z Písku


keywords: Soukup
Czech name: Karel Soukup z Chebu


keywords: Soukup
Czech name: Soukup z Písku


keywords: Soukup
Czech name: Karel Soukup z Chebu


keywords: Soukup
Czech name: Karel Soukup z Chebu


keywords: Soukup
Czech name: Bohouš Soukup z Písku


keywords: Soukup
Czech name: Ada Soukup


keywords: Soukup
Czech name: Ada Soukup


keywords: Soukup
Czech name: Emil Soukup


keywords: Soukupová
Czech name: Ema ( Lula) Soukupů


keywords: Soukupová
Czech name: Ema Soukupů


keywords: Soukupová, portrait
Czech name: Ema Soukupů


keywords: Anna Stocká, Šechtlová
Czech name: Anna Stocká, později Šechtlová


keywords: Soukupovi
Czech name: Emil a Lula Soukupovi


keywords: Soukupová
Czech name: Anna Soukupová, Hamplová


keywords: Soukupová
Czech name: Anna Soukupová,Hamplová


keywords: Soukupová
Czech name: Anna Soukupová


keywords: Soukupovi
Czech name: Marie Soukupová, Pauliová


keywords: Soukupová
Czech name: Marie Soukupová


keywords: Soukupovi
Czech name: František a Božena Soukupovi


keywords: portrait, Slavík
Czech name: Portrét Slavík 27.10.1918


keywords: Dušek, statue, Kateřina Šechtlová
Czech name: Asi Kateřina Šechtlová od J. V. Duška


keywords: train station, train, reportage
Czech name: Stěhování vídeňských Čechů 20.12.


keywords: ulice 9. května, obchod
Czech name: Fronta před galanterií


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: President Masaryk, italský generál Luigi Giuseppe Piccione, anglický plukovník Th. Mintomery Cumingham, francouzský splnomocněný ministr Clement Simon (píše), plukovník Husák. Když okovy Zlomeny


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage, Olga Masaryková
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Masaryk, train station, train, reportage
Czech name: Příjezd T. G. Masaryka 1918


keywords: Šechtl, group, familly, Soukup
Czech name: Soukupovi z Písku


keywords: Šechtl, group, familly, Soukup
Czech name: Soukupovi z Písku


keywords: Šechtl, group
Czech name: Rodina Soukupova z Písku


keywords: Šechtl, group, Soukup, familly
Czech name: Soukupovi z Písku


keywords: Anna Šechtlová, garb
Czech name: Anna Šechtlová v kroji


keywords: Anna Šechtlová, garb
Czech name: Anna Šechtlová v kroji


keywords: Anna Šechtlová, garb
Czech name: Anna Šechtlová v kroji 2. 2. 1918


keywords: Anna Šechtlová, garb
Czech name: Anna Šechtlová v kroji


keywords: Anna Šechtlová, portrait
Czech name: Anna Šechtlová 7. 7. 1918


keywords: Kramář, personality, reportage, Tábor
Czech name: Příjezd Dr. Kramáře


keywords: Tábor, Kramář, Klofáč, Kos
Czech name: Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora


keywords: Tábor, Kramář, Klofáč, Kos
Czech name: Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora


keywords: Tábor, Kramář, Klofáč, Kos
Czech name: Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora


keywords: Tábor, Kramář, Klofáč, Kos
Czech name: Příjezd Dr. Kramáře a Klofáče po vzniku republiky do Tábora


keywords: Tábor, manifestace 1918, Křižík's square
Czech name: Manifestace 1918 Křižíkovo náměstí


keywords: Tábor, manifestace 17. 11. 1918, Křižík's square
Czech name: Manifestace 17. 11. 1918


keywords: ceramics, John, Johnová
Czech name: keramika sl. Johnové


keywords: ceramics, John, Johnová
Czech name: keramika sl. Johnové


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: keramika sl. Johnové


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: Manifestace 17. 11. 1918


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: Manifestace 17. 11. 1918


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: Manifestace 1918?


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: Manifestace 17. 11. 1918


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: Manifestace 17.11.1918


keywords: Tábor, reportage,
Czech name: Manifestace,slavnostní projev venkova 1918


keywords: Tábor, square, reportage, funeral, mayor, Kotrbelec
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce


keywords: Tábor, square, reportage, funeral, mayor, Kotrbelec
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce


keywords: Tábor, , square, reportage, funeral, mayor, Kotrbelec
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce


keywords: Tábor, reportage, square, pohřeb starosty, Kotrbelec
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce


keywords: Tábor, square, reportage, funeral, mayor, Kotrbelec
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce 1918


keywords: Tábor, square, pohřeb starosty Kotrbelce, interier, reportage
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce, interier


keywords: square, Tábor, reportage, funeral, mayor, Kotrbelec
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce 1918


keywords: Pohřeb starosty Kotrbelce 1918, Tábor, reportage, square
Czech name: Pohřeb starosty Kotrbelce 1918


keywords: Tábor, mayor Kotrbelec
Czech name: Svatba budoucího starosty Kotrbelce


keywords: František Bílek, tomb, Jůz' familly
Czech name: František Bílek - náhrobek - rodina Jůzova


keywords: Tábor, train station, uniform, train, soldier, Karel Kramář, Klofáč
Czech name: příjezd vlaku


keywords: Tábor, train station, personality, politici
Czech name: Příjezd Václava Klofáče


keywords: thing, book
Czech name: pamětní kniha 1918


keywords: Tábor, train station, Karel Kramář, Klofáč
Czech name: ministr Kramář a Klofáč v Táboře 1918 při návratu z Paříže


keywords: Tábor, train station, event, Karel Kramář, Klofáč
Czech name: Karel Kramář a Václav Jaroslav Klofáč v Táboře


keywords: Tábor, train station, Vincent Kramář
Czech name: Kramář a Klofáč v Táboře 1918

Other years