Fotografie z roku 1921

Other years


keywords: kabinetka
Czech name: svatba


keywords: obec
Czech name: vesRašovice nedaleko Hlasiva.


keywords: portrait
Czech name: dívka v čepici


keywords: Tábor, Theodor Petřík
Czech name: architekt Theodor Petřík,Ústav pro šlechtění zemáků Slapy


keywords: Tábor, Theodor Petřík
Czech name: architekt Theodor Petřík, Ústav pro šlechtění zemáků Slapy


keywords: Petřík
Czech name: Ústav pro šlechtění zemáků Slapy


keywords: Tábor, Theodor Petřík
Czech name: architekt Theodor Petřík, výzkumný ústav pro šlechtění zemáků Slapy


keywords: Theodor Petřík
Czech name: rozhledna Žamberk


keywords: Häckel
Czech name: Marie Häcklová Schmidt


keywords: Martina Flanderová, portrait
Czech name: sestřičky


keywords: group, sokol
Czech name: na hřišti Sokolovny


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička, Komik ve velké operetě v Praze


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička, J. K. Tyl "Pražský flamendr"


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


keywords: portrait,
Czech name: Luďa Letenský, vlastním jménem Ludvíg Hrdlička


keywords: Jihotvar Veselí, ceramics
Czech name: Cvičitelská škola sokolské župy v Táboře


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: sokol, Pelhřimov
Czech name: Cvičení Sokola v Pelhřimově


keywords: school, zemědělství, cow
Czech name: Střední hospodářská škola,stáj


keywords: school, zemědělství, cow
Czech name: Střední hospodářská škola,školní statek, stáje


keywords: school, zemědělství, familly
Czech name: Střední hospodářská škola,školní statek, sázení stromků


keywords: school, zemědělství, field, familly
Czech name: Střední hospodářská škola, sázení brambor


keywords: school, zemědělství, len
Czech name: Střední hospodářská škola,školní statek


keywords: school, zemědělství, školní pomůcka, horse
Czech name: Střední hospodářská škola, modely koní


Chemistry laboratory, 1920s


New building of Agricultural School, shortly before its opening in 1904.


keywords: rodinné, Matějová, theatre
Czech name: Rodinné, Matějová herečka


keywords: rodinné, Matějová, theatre
Czech name: Rodinné,herečka Matějová


keywords: rodinné, Matějová, theatre
Czech name: Rodinné, herečka Matějová


keywords: rodinné, Ferda Stocký
Czech name: Rodinné, Ferda Stocký


keywords: rodinné, Soukup
Czech name: Rodinné, Soukup


keywords: rodinné, Soukup
Czech name: Rodinné,Emil a Lula Soukupovi


keywords: rodinné
Czech name: Rodinné


keywords: rodinné, portrait
Czech name: Rodinné asi Pavla


keywords: rodinné, portrait
Czech name: Rodinné asi Pavla


keywords: rodinné, portrait
Czech name: Rodinné


keywords: rodinné
Czech name: Rodinné, Emil a Lula Soukupovi


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Marek


keywords: figure, Žirovnice 1918, Marek
Czech name: Žirovnice 1918, Marek s rodinou


keywords: figure, Žirovnice 1918, Krása
Czech name: Žirovnice 1918, Krása s dcerou


keywords: figure, Žirovnice 1918, Krása
Czech name: Žirovnice 1918, Krásová


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Malínek


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Pick


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Pick


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Voharčíkovi


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Žižková


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Moravová


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Zeis


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918, Fišerová


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918


keywords: figure, Žirovnice 1918
Czech name: Žirovnice 1918 Laiblová


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: koňmi Jan Gottlieb z Pelhřimova


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Pelhřimov, sokol, horse, figure
Czech name: Sokol na koni


keywords: Soukupová, rodinné
Czech name: M. Soukupová


keywords: portrait
Czech name: Portrét 5.7.1921


keywords: portrait, Soukup
Czech name: František a Božena Soukupovi 3/6 1921


keywords: reproduction, picture, Bubeníček, Tábor
Czech name: Bubeníčka reprodukce Tábor. ulic


keywords: statue, Dušek, Lída Šechtlová
Czech name: Lída Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Lída Šechtlová
Czech name: Lída Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Lída Šechtlová
Czech name: Lída Šechtlová,model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Lída Šechtlová
Czech name: Lída Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová, model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová, model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová, Josef Jindřich Šechtl
Czech name: Anna Šechtlová s manželem Josefem, model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Lída Šechtlová
Czech name: Lída Šechtlová, model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová, model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová, Josef Jindřich Šechtl
Czech name: Anna Šechtlová s manželem Josefem, model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová model pro J.V.Duška


keywords: statue, Dušek, Anna Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová model pro J. V. Duška


keywords: tomb, Karel Vojta
Czech name: Hrob Karla Vojty


keywords: Anna Šechtlová, group, familly, Voseček, Josef Jindřich Šechtl, Stocký, Lída Šechtlová
Czech name: Anna Šechtlová s Liduškou,Josef Jindřich Šechtl ,Jan Voseček, dědeček a babička Stockých


keywords: Soukup, group, familly
Czech name: Rodina Dr. Soukupa 3. 9. 1921


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: sokol, festival, Pelhřimov
Czech name: Sokolský slet Pelhřimov


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: event, Tábor, square, hasič, tradesman
Czech name: Sjezd živnostenské strany středosl. a hasiči


keywords: Chýnov, statue, art, K. Gabriel
Czech name: K. Gabriel:Památník národního odboje v Chýnově,1921


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, Hana Benešová, figure
Czech name: Ed. Beneš s chotí do poloviny těl


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, Hana Benešová, figure
Czech name: Ed. Beneš stojící s chotí


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, figure
Czech name: Ed. Beneš sedící s knihou


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, figure
Czech name: Ed. Beneš z profilu


Dr. Edvard Beneš, second president of Czechoslovakia, 1921


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, figure
Czech name: Ed. Beneš s knihou sedící


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, Hana Benešová, figure, umbrella
Czech name: Edvard Beneš s chotí sedící


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, Hana Benešová, figure, umbrella
Czech name: Dr. Edvard Beneš s chotí stojící


keywords: Tábor, Soukeník, Dr. Edvard Beneš, Hana Benešová, group
Czech name: Ed. Beneš u bratra mlynáře - Benešův mlýn


keywords: landscape, mill, river, Lužnice
Czech name: mlýn na Soukeníku Beneš děti na loďce


keywords: landscape, mill, river, Lužnice, Brdlík's mill, Tábor
Czech name: Brdlíkův mlýn 249


keywords: landscape, mill
Czech name: Mlýn na Soukeníku s dr. Eduardem Benešem


Dr. Eduard Beneš (the second president of Czechoslovakia) with his wife Hana Benešová


Dr. Edvard Beneš (second president of Czechoslovakia) with his wife Hana Benešová

Other years