Fotografie z roku 1923

Other years


keywords: portrait
Czech name: Jan oseček


keywords: Vojta
Czech name: Zleva Ladislav, František, Jindřiška a František Vojtovi


keywords: Martina Flanderová, portrait
Czech name: Věra Pachtová


keywords: waterfall
Czech name: vodopád 10. 9. 1923


keywords: sokol, šibřinky (Sokol festival), group
Czech name: Šibřinky


keywords: group, šibřinky (Sokol festival)
Czech name: Kvas u prince karnevalu


keywords: group, sokol
Czech name: "Sokol" v Táboře v jubil. roce 40. trvání jednoty - r. 1923


keywords: group, sokol
Czech name: Správní výbor jednoty "Sokol" v Táboře v jubil. roce 40. trvání jednoty - r. 1923


keywords: sokol, los
Czech name: los na loterii ve prospěch Tyršova domu


keywords: los, sokol
Czech name: Los ve prospěch Tyršova domu


keywords: familly, Zeman, group, Klokoty, Grunt v Klokotech
Czech name: Manželé Tupých (Mařenka Zemanová)


keywords: familly, Zeman, group, Klokoty, Grunt v Klokotech
Czech name: Václav Tupý a Marie Tupá, rozená Zemanová


keywords: Žižka, parade, festival
Czech name: slavnost s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: Křižík's square, Žižka, parade, festival
Czech name: 4.-Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: Křižík's square, Žižka, parade, festival
Czech name: Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: Křižík's square, Žižka, parade, festival
Czech name: Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: Křižík's square, Žižka, parade, festival
Czech name: Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: festival
Czech name: slavnost


keywords: Křižík's square, festival
Czech name: Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: Křižík's square, Žižka, parade, festival
Czech name: Křižíkovo náměstí, průvod s Janem Žižkou 1.7.1923


keywords: tablo
Czech name: gymnázium Pelhřimov


keywords: dopis, testament, Urlich
Czech name: 25.9.23 testament Gurlich


keywords: tablo, zemědělská škola
Czech name: Tablo, první abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře


keywords: professor, gymnasium, school, portrait
Czech name: Profesor reálky Večovský


keywords: Rohan, wedding, Choustník
Czech name: interiéry Hardtmuthovy vily. jídelna


keywords: Rohan, wedding, Choustník
Czech name: Rohanova svatba salón fotografovaný z hudebního pokoje:


keywords: Choustník, Rohan, wedding
Czech name: Rohanova svatba salón fotografovaný z hudebního pokoje:


keywords: rodinné, figure
Czech name: Rodinné


keywords: rodinné, portrait
Czech name: Lula Soukupová


keywords: rodinné, Soukup
Czech name: Rodinné Soukupů,Pavlíček


keywords: Voseček, rodinné, portrait
Czech name: Jan Voseček


keywords: portrait, kočka
Czech name: Portrét, dívka s kočkou


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan, Choustník,svatba


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan Choustník


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan Choustník


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan Choustník


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan, Choustník


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan Choustník


keywords: Rohan, Choustník, wedding
Czech name: Rohan Choustník


keywords: Rohan Choustník, wedding
Czech name: Rohan Choustník


keywords: portrait, man
Czech name: prof. Formanský


keywords: učitel, portrait, gymnasium, Tábor, Samec
Czech name: Prof. Samec


keywords: group, náměstí Mikuláše z Husi, Tábor
Czech name: Skupina u kostela, náměstí Mikuláše z Husi


keywords: memorial, Jindřichův Hradec, Hus, statue
Czech name: Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci


keywords: memorial, Jindřichův Hradec, Hus, statue
Czech name: Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci


keywords: memorial, Jindřichův Hradec, Hus, statue
Czech name: Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci


keywords: memorial, Jindřichův Hradec, Hus, statue, Dušek
Czech name: Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci od J. V. Duška


keywords: memorial, Jindřichův Hradec, Hus, statue, Dušek
Czech name: Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci od J. V. Duška


keywords: memorial, Jan Hus, Jindřichův Hradec, statue, Dušek
Czech name: Odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci od J. V. Duška


keywords: memorial, Jan Hus, Jindřichův Hradec, Dušek
Czech name: Mistr Jan Hus v Jindřichově Hradci od j.V. Duška


keywords: memorial, Jan Hus, statue, Dušek, Jindřichův Hradec
Czech name: Pomník Jana Husa od J. V. Duška,Jindřichův Hradec


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody ,start


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter, group
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, závody.sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: Tábor, skier, contests, sport, winter
Czech name: Lyžařské závody


keywords: sokol, Tábor
Czech name: Župa Žižkova v Táboře, listina


keywords: Tábor, festival, Komenský
Czech name: 13. Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square, hotel Nový
Czech name: 13. Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, train station, globus, horse
Czech name: Komenského slavnost 5.8.1923,u nádraží


keywords: Tábor, festival, Komenský, train station, horse
Czech name: Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, hotel Nový, Křižík's square, sokol
Czech name: 12.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, legionáři
Czech name: Komenského slavnost 5.8.1923, legionáři


keywords: Tábor, festival, Komenský
Czech name: Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 9. Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square, sokol
Czech name: 8.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 6.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 5. Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 5.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square, hotel Nový
Czech name: 4.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 2.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 2.Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský
Czech name: 3. Komenského slavnost 5.8.1923


keywords: Tábor, festival, Komenský, Křižík's square
Czech name: 1.Komenského slavnost 5.8. 1923


keywords: Tábor, festival, parade
Czech name: Průvod v Táboře před hotelem Nový 1.7.1923


keywords: statue, festival, Dušek, Sezimovo Ústí
Czech name: Odhalení pomníku obětem světové války od J.V.Duška na Husově náměstí v Sezimově Ústí


agricultural school Tábor,professor Jánský

Other years