Fotografie z roku 1928

Other years


keywords: lov
Czech name: myslivci


keywords: Hlahol
Czech name: Hlahol


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Hlahol
Czech name: Český dělnický sbor Lyra z Chicaga v Táboře, červen


keywords: Husův park
Czech name: odhalování pomníku 6.7.1928


keywords: square
Czech name: svěcení zvonů


keywords: portrait, Vlček, hračka
Czech name: Vlčková Libuše


keywords: Tábor, festival, bell, církev, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Husův park, Bílek, Jan Hus
Czech name: Husův pomník 6.6. 1928


keywords: Husův park, Bílek, Jan Hus
Czech name: Husův pomník 6.6. 1928


keywords: Husův park, Bílek, Jan Hus
Czech name: Husův pomník 6.7. 1928


keywords: Husův park, Bílek, Jan Hus
Czech name: Husův pomník 6.7. 1928


keywords: Husův park, Bílek, Jan Hus
Czech name: Husův pomník 6.6. 1928


keywords: Husův park, Bílek, Jan Hus
Czech name: Husův pomník


keywords: portrait
Czech name: Ludmila Tichá


keywords: portrait,
Czech name: Lid. Tichá ve slavnostním sokoslkém kroji


keywords: familly, Zeman, group, Klokoty, Grunt v Klokotech
Czech name: Předsednictvo okres. sdružení republik. dorostu v Táboře


keywords: Tomáš Zeman, Anna Šedivá, Anna Zemanová, Tábor, group
Czech name: Tomáš Zeman a choť Anna rozená Šedivá.


keywords: opera Eva
Czech name: opera Eva


keywords: opera Eva
Czech name: opera Eva


keywords: opera Eva
Czech name: Ženich s nevěstou


keywords: Opera Eva
Czech name: Opera Eva


keywords: Opera Eva
Czech name: Opera Eva


keywords: Opera Eva
Czech name: Opera Eva


keywords: Tábor, ulice 9. května, parade
Czech name: pouť Na Vrtačkách


keywords: Tábor, ulice 9. května, parade
Czech name: pouť Na Vrtačkách


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Pupa, Josef Šechtl, tři králové
Czech name: Pupa , Josef Šechtl jako jeden ze tří králů 116.12.28


keywords: Pupa, Josef Šechtl, tři králové
Czech name: Pupa , Josef Šechtl jako jeden ze tří králů


keywords: Pupa, Josef Šechtl, tři králové
Czech name: Pupa , Josef Šechtl jako jeden ze tří králů


keywords: Pupa, Josef Šechtl, tři králové
Czech name: Pupa , Josef Šechtl jako jeden ze tří králů


keywords: Pupa, Josef Šechtl, tři králové
Czech name: Pupa , Josef Šechtl jako jeden ze tří králů


keywords: Pupa, Josef Šechtl, tři králové
Czech name: Pupa , Josef Šechtl jako jeden ze tří králů


keywords: construction
Czech name: Stavby 1928


keywords: construction
Czech name: Stavby 1928


keywords: construction
Czech name: Stavby 1928


keywords: construction
Czech name: Stavby 1928


keywords: construction
Czech name: Stavby 1928


keywords: hasič
Czech name: Chýnov 24.6.1928, č 4


keywords: hasič
Czech name: Chýnov 24.6. 1928, č. 11


keywords: hasič, Chýnov
Czech name: Chýnov 24.6.1928 č. 12


keywords: hasič
Czech name: Chýnov 24.6.1928, č. 12


keywords: hasič, Chýnov
Czech name: Cvičení hasičů v Chýnově 24.6.1928, č. 9


keywords: hasič
Czech name: Cvičení s hasičů v Chýnově 24.6. 1928, Č. 3


keywords: tower, church, Tábor, square
Czech name: Oprava věže 17.10.1928


keywords: rodinné, Voseček
Czech name: Rodinné,Voseček


keywords: rodinné, Voseček
Czech name: Rodinné,Voseček


keywords: rodinné, Voseček
Czech name: Rodinné,Voseček


keywords: šibřinky (Sokol festival), Sokol, sokolova
Czech name: Šibřinky


Šibřinky festival 1928


keywords: šibřinky (Sokol festival), Sokol, sokolova
Czech name: Šibřinky


keywords: šibřinky (Sokol festival), Sokol, sokolova
Czech name: Šibřinky 1928


keywords: Náměstí Mikuláše z Husi
Czech name: Náměstí Mikuláše z Husi


keywords: Dům 333, Tábor, Šechtl, ateliér
Czech name: Dům 333 v Táboře, první ateliér Ignáce Šechtla


keywords: Hrob, rodina Šechtlova, old cemetory, Tábor
Czech name: Hrob, rodina Šechtlova,starý hřbitov,Tábor


keywords: Hrob, old cemetory, Tábor
Czech name: Hrob,starý hřbitov,Tábor


keywords: Hrob, Broukal, Starý hřbitov, Tábor
Czech name: Hrob Broukala,Starý hřbitov


keywords: Velké Meziříčí, school
Czech name: Hotelová škola Velké Meziříčí


keywords: Velké Meziříčí, school
Czech name: Hotelová škola Velké Meziříčí


keywords: Velké Meziříčí
Czech name: Hotelová škola Velké Meziříčí


keywords: Brno
Czech name: Brno


keywords: Brno
Czech name: Brno


keywords: Brno
Czech name: Brno


keywords: Brno
Czech name: Brno


keywords: Brno, exposition
Czech name: Brno,výstava


keywords: Brno, exposition
Czech name: Brno,výstava


keywords: Brno, exposition, J Kalous
Czech name: Brno,výstava, Obchodně průmyslový palác


keywords: Brno, exposition, Starý, Emil Králík
Czech name: Brno,výstava


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Husovo náměstí, , reportage
Czech name: Základní kámen k Husovu pomníku


keywords: Myslivec, zajíc, lov, group
Czech name: Myslivci


keywords: myslivec, forest, hon
Czech name: Myslivci


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Nová Ves
Czech name: Nová Ves u Chýnova, ing. Horáček


keywords: Nová Ves U Chýnova
Czech name: Nová Ves U Chýnova


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Nová Ves u Chýnova
Czech name: Nová Ves u Chýnova


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 9a) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 1) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 5) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 2) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 8) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 6) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 9) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 7) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 4) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, hasič
Czech name: 3) Ratibořské Hory požární cvičení


keywords: Ratibořské Hory, Friesenbichlerová, figure
Czech name: Ratibořské Hory slečna Friesenbichlerová


keywords: Jaroslav Šváb, reproduction, diplom, JUDR Karel Fink, Čsl obec střelecká
Czech name: Jaroslav Šváb, reprodukce diplomu JUDRU Karlu Finkovi Čsl obec střelecká


keywords: Jaroslav Šváb, reproduction, poster, Majáles
Czech name: Jaroslav Šváb, reprodukce plakátu, Majáles


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square, festival
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: Tábor, square
Czech name: Rozvinutí praporu spolku "Polužničan"


keywords: exposition, exhibition
Czech name: Eternit


keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, Rabiška, farář, církev československá, group
Czech name: Instalace čsl. faráře Rabišky


keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, Rabiška, farář, církev československá, group
Czech name: Instalace čsl. faráře Rabišky


keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, Rabiška, farář, církev československá, group
Czech name: Instalace čsl. faráře Rabišky 4.3. 28


keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, Rabiška, farář, církev československá, group
Czech name: Instalace čsl. faráře Rabišky 4.3.28


keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, Rabiška, farář, církev československá, group
Czech name: Instalace čsl. faráře Rabišky 4.3.


keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, Rabiška, farář, církev československá, group
Czech name: Instalace čsl. faráře Rabišky 16.1.1928


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, Křižík's square
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, Křižíkovo náměstí


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, Křižík's square
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, Křižíkovo náměstí


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, Křižík's square
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, Křižíkovo náměstí


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, Křižík's square
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, Křižíkovo náměstí


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, Budějovická street
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, Budějovická ulice


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, ulice 9. května
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, ulice 9. května


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, ulice 9. května
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, ulice 9. května


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, ulice 9. května
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, ulice 9. května


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, ulice 9. května
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, ulice 9. května


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, Budějovická street
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, před sokolovnou


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, sokol, sokolovna
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, sokolovna


keywords: Tábor, reportage, funeral, Mr. Posadovský, sokol, sokolovna
Czech name: Pohřeb Jarka Posadovský 21. 6. 1928, sokolovna


keywords: vánoce, Šechtl
Czech name: Malý Josef Šechtl o vánocích


keywords: group, theatre, Radkov
Czech name: Radkov-divadlo: Pro tatíčka presidenta 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, církev, bell, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, bell, církev, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, bell, církev, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, bell, církev, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, církev, bell, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, církev, bell, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928 č.2


keywords: Tábor, festival, církev, bell, Žižkovo náměstí, sokol
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, Žižkovo náměstí, církev, bell
Czech name: Slavnost církve československé 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, Žižkovo náměstí, církev, bell
Czech name: Slavnost církve československé 28.10.1928 č.5


keywords: Tábor, festival, Žižkovo náměstí, církev, bell
Czech name: Svěcení zvonů 28.10.1928


keywords: Tábor, festival, československá církev, Husovo náměstí
Czech name: Slavnost církve československé 1928


keywords: Tábor, festival, Svěcení zvonů, církev, Žižkovo náměstí
Czech name: Svěcení zvonů 28.10 1928


keywords: Tábor, festival, Husovo náměstí
Czech name: Slavnost církve československé 6.7.1928


keywords: Tábor, festival, československá církev, Husovo náměstí, Hus
Czech name: Slavnost církve československé 6.7.1928


keywords: Tábor, festival, Husovo náměstí, Hus, československá církev
Czech name: Slavnost církve československé 6.7. 1928


keywords: Tábor, festival, církev československá, Husovo náměstí
Czech name: Slavnost církve československé 6. 7.


keywords: Tábor, festival, československá církev, Husovo náměstí
Czech name: Slavnost církve československé


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928, ženy


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: Tábor, Žižkovo náměstí, fire police
Czech name: Cvičení hasičů v Táboře 1928


keywords: zemědělská, school, Tábor, tree
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,strom


keywords: zemědělská, school, Tábor, tree
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,strom


keywords: zemědělská, school, Tábor, pole peluška
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,pole s peluškou


keywords: zemědělská, school, Tábor, tree
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,strom


keywords: zemědělská, school, Tábor, postřik, tree
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,postřik stromů


keywords: zemědělská, school, Tábor, postřik, tree
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,postřik stromů


keywords: zemědělská, school, Tábor, postřik, tree
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,postřik stromů


keywords: zemědělská, school, Tábor, sheeps
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,statek


keywords: zemědělská, school, Tábor, statek, sheeps
Czech name: Zemědělská vyšší hospodářská škola,statek


keywords: pořár, hospodářský stroj, technics
Czech name: Požář hospodářských strojů


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Ošetřování stromků


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Zpracování slunečnic


Sunflower harvest, 1928


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Pole


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Sklizeň slunečníc


Pruning apple tree, 1928


Tree planting instruction for students, 1928


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Pařeniště


Spraying fruit trees with wheelbarrow sprayers, 1928.


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Pole


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Postřik stromků


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: pole


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Kohout rozprašovače


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Kohout rozprašovače


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Rozprašovač


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Pole


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Pole


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Bledule,Botanická zahrada


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Bouda


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Pařeniště


keywords: familly, school, zemědělství, Agriculture school
Czech name: Sázení stromků


keywords: lihovar, Vejrec
Czech name: Lihovar Vejrec


Sunflower harvest, to be made into silage, 1928.


Making silage from sunflowers, 1928.


keywords: lihovar, Vejrec, industry, interier
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, interiér


keywords: lihovar, Vejrec, industry, interier
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, interiér


keywords: lihovar, Vejrec, industry, interier
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, interiér


keywords: lihovar, Vejrec, industry, whole
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, celkový pohled


keywords: lihovar, Vejrec, industry, interier
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, interiér


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, dvůr


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Družstevní lihovar Vejrec a okolí 1928


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Před lihovarem Vejrec 1928


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Zařízení lihovaru Vejrec 1928


keywords: lihovar, Vejrec, industry, horse
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, koně na dvoře


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, skupina s vozem


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Zařízení lihovaru Vejrec 1928


keywords: lihovar, Vejrec, industry, group, horse
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, skupina s vozem


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Hnojiště v lihovaru Vejrec 1928


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Lihovar Vejrec 1928


keywords: lihovar, Vejrec, industry, group
Czech name: Lihovar Vejrec 1928, skupina


keywords: lihovar, Vejrec, industry
Czech name: Lihovar Vejrec 1928


keywords: Tábor, confectioner's, square
Czech name: náměstí


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: 13 -- konečná sestava hasičů


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: 04 -- hasiči pochodující brannou vítěznou


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, garb
Czech name: 03 -- hasiči a krojované družiny pochodující branou vítěznou


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: 02 -- velká skupina hasičů před hostincem


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, ale-house
Czech name: 01 -- skupina hasičů před hostincem


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: 05 -- hasiči pochodující


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, nástup
Czech name: 06 -- hasiči na nástupu


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: 11 -- hasiči s sekyrkami v podřepu


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: 09 -- hasiči se sekyrkami plazící se


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, sekyra
Czech name: 08 -- hasiči se sekyrkami


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, sekyra
Czech name: 07 -- hasiči se sekyrkami


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, tyč
Czech name: 10 - hasiči s kopími


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, group, uniform
Czech name: malá skupina hasičů v bílých uniformách


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, garbs
Czech name: malá krojovaná skupina


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, garb, group, Hlinovský, Krejčová
Czech name: Velká krojovaná skupina


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny
Czech name: Velká skupina hasičů v bílé uniformě


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, uniform
Czech name: Skupina hasičů


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, kapela, hudebník, dechový nástroj
Czech name: dechová kapela


keywords: hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, garb, Hlinovský, Krejčová
Czech name: 12 -- závěrečná sestava


keywords: group, hasič, excercise, přehlídka, Chotoviny, dechový nástroj, hudebník, kapela
Czech name: Skupina muzikantů


keywords: festival, Tábor, tržní náměstí, rag daz
Czech name: Majáles 1928


keywords: theatre, Academic society Štítný
Czech name: Akademický spolek Štítný


keywords: rag daz, slvanost
Czech name: Majáles 1928


keywords: garb, group, theatre, opera Eva
Czech name: Skupina, Opera Eva


keywords: group, garb, opera Eva, music, Josef Bohuslav Foerster
Czech name: Skupina, opera Eva Foerster 15.6.1928


keywords: Tábor, theatre, Štítný, actors, group, J.Šváb
Czech name: Akademický spolek Štítný -Moliére Amphitryon,režie a scéna Jaroslav Šváb


keywords: group, Tábor, theatre, opera, Josef Bohuslav Foerster, music
Czech name: Opera Eva s Foersterem (autorem opery) 15/6 1928


keywords: Tábor, sport, contest, car
Czech name: Start aut - Škoda,


keywords: Tábor, car club, sport, contests
Czech name: Start motocyklů v Táboře 1928


Start of motorcycle race, Tabor, 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests
Czech name: Čekání na vítěze automobilových závodů v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, whole, car, motor-cycle
Czech name: Závody automobilů v Táboře v roce 1928


keywords: group, reportage, Tábor, Kubíček
Czech name: Porota automobilového závodu v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, prices
Czech name: Ceny pro vítěze závodu autoklubu v Táboře v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, car, Tatra
Czech name: Start továrního závodního automobilu Tatra 12 (Targa)chlazeného vzduchem v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, motor-cycle
Czech name: Start motocyklů v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, car
Czech name: Start automobilů roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, hotel Grand, motor-cycles
Czech name: Start motocyklů v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, motor-cycle, sidecar
Czech name: Start motocyklů v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, motor-cycle, sidecar
Czech name: Start motocyklu s vozíkem


keywords: Tábor, car club, sport, contests, motor-cycle
Czech name: Motocykl na závodech v roce 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, motor-cycle, sidecar
Czech name: Motocykl s vozíkem v cíli 1928


keywords: Tábor, car club, sport, contests, car
Czech name: Příjezd automobilů do cíle u Reálky v roce 1928


keywords: sport, Tábor, car club, contests
Czech name: Ceny pro vítěze závodu

Other years