Fotografie z roku 1955-1956

Other years


keywords: maňásek, kašpárek
Czech name: Maruška a maňásci


keywords: bublina
Czech name: Maruška


keywords: child
Czech name: Maruška


keywords: child
Czech name: Maruška


keywords: bublina
Czech name: s bublinou


keywords: Marie Šechtlová
Czech name: Marie Šechtlová


keywords: svatební, portrait, Haina
Czech name: svatební v ateliéru, ploché filmy, Miloslav a Ludmila Hainovi, Měšice,ulice Na Vojtěchu č. 300


keywords: svatební, portrait
Czech name: svatební v ateliéru, ploché filmy, Miloslav a Ludmila Hainovi, Měšice,ulice Na Vojtěchu č. 300

Other years