Fotografie z roku 1985

Other years


keywords: pond
Czech name: Rožmberk


keywords: pond, stavidla
Czech name: Rožmberk


keywords: city
Czech name: Pfaffenschlag (zaniklá středověká osada)

Other years