Blaťačky ve svátečních úborech

Ručně kolorovaný diapositiv 8x8cm.