Prodavač, Les Halles (Paříž, 1965)

z negativu 6×6 cm
(z připravované knihy)
Fotografovala Marie Šechtlová, všechna práva vyhrazena.