Praktická výuka sadovnictví, 1928

Na fotografii provádí předjarní řez Jabloně pilkou Bokulkou pojmenovanou po jejím vynálezci.