Agrochemické oddělení státní výzkumné stanice zemědělské, 20. léta 20. století