"Elinka"

V roce 1896 převzal sněm Království českého záruku za stavbu místní dráhy Tábor-Bechyně. Ta se zásluhou F. Křižíka v r. 1903 stala první elektrifikovanou dráhou v Rakousku-Uhersku. Na snímku je zachycen úsek budoucího přemostění Lužnice v Táboře.