Místo celozemských událostí

Ve dnech 9.-10. 8. 1910 se v Táboře konal sjezd českých hostinských, pořádaný ústřední jednotou "hostimil" a Svazem hostinských společenstev, jehož součástí byla též prohlídka místního pivovaru a c. k. továrny na tabák.