"Mezi starým a novým městem"

Palackého ulice, která propojuje dnešní Křižíkovo náměstí s Pražskou ulicí je zároveň pomyslnou spojnicí mezi historickým jádrem Tábora a novou zástavbou, tedy mezi "starým" a "novým" městem.

Svícení plynem v Táboře.

Dobře že v Táboře nezmohli jsme se po příkladu Plzně, Klatov, Budějovic a j. na plynárnu; přišli bychom s ní ku škodě. Osvědčili se vždycky vynálezy našich fysiků, o kterých denně čteme a žasneme. Elektrické světlo sice ještě zde nemáme, uzříme je přý (ať to prozradíme) o památném dnu 24. dubna ale svítili jsme zde již vzduchem, obyčejným vzduchem, který nic nestojí a patří všem, nikomu knihovně není připsán. K neuvěření a přec jednoduché jako Kolumbové vejce.

— Český Jih, Ročních 7, Číslo 24, 18. února 1879