Tábor mnoha tváří

Jednoduchou zástavbou, připomínající lidovou architekturu, představuje dům čp. 91 v Křižíkově ulici, destruovaný v r. 1678 a znovu postavený v r. 1725.