Západní strana Žižkova náměstí v Táboře

Západní strana Žižkova náměstí s pseudogoticky přestavěnou radnicí, vedle níž uskutečnil v letech 1894-1895 František Klier přestavbu domů čp. 3 a čp. 4. Secesní úpravou. Tehdejší spořitelny navrhl T. Petřík v roce 1914. Severozápadnímu nároží náměstí dominuje kostel Proměnění Páně na hoře Tábor.