Stará Táborska radnice

Průčelí táborské radnice dostalo při úpravě, provedené v letech 1876-1878 architektem Josefem Niklasem, pseudogotickou podobu.