Renesance v Táboře

Průčelí Stárkova domu v Pražské ulici patří k nejkrásnějším dokladům táborské městské architektury 16. století. Zbytky středověkých fresek byly překryty převážně sgrafitovými omítkami; v duchu renesance se měnil i figurální obsah výzdoby.