Voda a Tábor - spojité nádoby

Na východním obvodu Tábora byla na počátku 16. století postavena vodárenská věž. Jejím úkolem bylo čerpat vodu z Jordánu a dřevěným potrubím ji rozvádět do městských kašen.